Opracowania do celów prawnych

Projekt 3Dokumentacje geodezyjne do celów prawnych są podstawą, umożliwiającą przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Wykonujemy przy współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych i obejmuje między innymi:

  • podziały nieruchomości
  • ustalenie stanu i pomiar granic władania gruntami
  • pomiar konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych gruntów
  • sporządzenie operatów ewidencji gruntów, rejestrów i wykazów