Inne opracowania geodezyjne

Hala budowlana 3Realizujemy zlecenia polegające na wykonaniu pomiaru i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej.

Do takich opracowań należy między innymi:

  • prowadzenie geodezyjnych systemów informatycznych w zakresie sytuacji terenowej, zagospodarowania, ewidencji uzbrojenia terenu
  • prace geodezyjne związane z eksploatacją zakładów przemysłowych
  • prace geodezyjne urządzeniowo-rolne i urządzeniowo-leśne
  • prace geodezyjne związane z eksploatacją kolei i dróg publicznych
  • różne prace geodezyjne wykonywane metodami pomiarów bezpośrednich, metodami fotogrametrycznymi oraz opracowania ich wyników

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.